Tłumiki hałasu

Zastosowanie tłumików hałasu

Tłumiki hałasu to uzupełniające i uniwersalne elementy armatury pneumatycznej stosowane w celu skutecznej redukcji poziomu hałasu powstającego przy rozprężaniu sprężonego powietrza podczas jego wypływu do atmosfery z elementów pneumatyki. Tłumikami hałasu zabezpiecza się również wnętrza zaworów rozdzielających przed dostawaniem się zanieczyszczeń (głównie pyłów i cząstek stałych) w trakcie pracy elementów. Dzięki tłumikom hałasu unika się uszkodzeń części ruchomych i uszczelnień zaworów rozdzielających i wydłuża się ich żywotność. Tłumiki hałasu powinny być każdorazowo montowane w przyłącza odpowietrzające elektrozaworów, zaworów sterowanych mechanicznie, zaworów sterowanych pneumatycznie, wysp zaworowych oraz w otwarte otwory, którymi sprężone powietrze wydostaje się do atmosfery. Zastosowanie tłumików hałasu z regulowanym wypływem pozwala na sterowanie prędkością ruchu siłowników pneumatycznych. Używanie tłumików w układach pneumatyki, zmniejszając natężenie hałasu, poprawia komfort pracy np. na halach produkcyjnych, gdzie napędy i narzędzia pneumatyczne są wykorzystywane powszechnie.

Tłumiki hałasu – co warto wiedzieć?

  • Są przeznaczone do stosowania jako elementy pomocnicze do montażu w przyłączach odpowietrzających zaworów rozdzielających
  • Zabezpieczają zawory rozdzielające przed dostawaniem się zanieczyszczeń zasysanych do wnętrza podczas ich pracy
  • Redukują poziom hałasu generowanego w trakcie rozprężania sprężonego powietrza przy odpowietrzaniu elementów pneumatyki
  • Stosuje się w nich różne materiały wygłuszające, takie jak spiek brązu, granulat z tworzywa sztucznego oraz materiały nierdzewne
  • Wtykowe tłumiki hałasu są przeznaczone do montażu w zaworach rozdzielających i wyspach zaworowych wyposażonych w złącze wtykowe
  • Obudowy tłumików wykonane są z różnych materiałów (mosiądz, tworzywo sztuczne), w tym ze stali nierdzewnej, co pozwala na ich stosowanie w środowisku agresywnym i powodującym korozję
  • Dzięki tłumikom z regulowanym wypływem, które są montowane w przyłącza odpowietrzające rozdzielaczy, można realizować funkcję regulacji prędkości ruchu siłowników i napędów pneumatycznych
  • Zaleca się stosowanie tłumików hałasu do każdego typu zaworu rozdzielającego