Wibratory pneumatyczne

Wibratory pneumatyczne są elementami wykorzystywanymi w maszynach urządzeniach i liniach produkcyjnych i technologicznych. Głównym zadaniem im stawianym jest generowanie drgań napędzających maszyny wibracyjne (np. podajniki i dozowniki wibracyjne). Innym zastosowaniem wibratorów jest usuwanie zalegających materiałów sypkich i pyłów gromadzących się na ściankach  rurociągów lub zbiorników. Instalacje materiałów sypkich z zabudowanymi wibratorami nie są narażone na gromadzenie się i zaleganie w nich przesyłanych produktów. Wibratory pneumatyczne używane są także w liniach produkcyjnych i technologicznych do wspomagania transportu i przesuwania części. Mogą być także wykorzystywane do wspomagania opróżniania zbiorników i rurociągów zasilających.
Wibratory tłokowe nie wymagają żadnych zaworów sterujących potrzebnych do pracy ze względu na wewnętrzny rozrząd powietrza, praca urządzenia rozpoczyna się w momencie podania sprężonego powietrza (np. z wykorzystaniem zaworów o funkcji 3/2). Mocowanie wibratorów do urządzenia odbywa się poprzez zabudowanie wibratora bezpośrednio na jego konstrukcji. Regulacja częstotliwości „uderzeń” odbywa się bezstopniowo poprzez regulację ciśnienia zasilania. 
Wibratory kulkowe i rolkowe stosowane są do opróżniania zbiorników produktów sypkich mineralnych i spożywczych w przemyśle cementowniczym, spożywczym (mąki, cukru, proszków spożywczych), farmacji lub przy produkcji środków czystości.

Wibratory pneumatyczne – co warto wiedzieć?

  • To trwałe i niezawodne urządzenia do generowania drgań, znajdujące zastosowanie przemysłowe w napędach maszyn wibracyjnych
  • Zapobiegają gromadzeniu się materiałów sypkich co może doprowadzić do zapchania rurociągów służących do ich transportowania
  • Częstotliwość pracy wibratorów regulowana jest poprzez zmianę ciśnienia zasilania
  • Nie wymagają żadnych zaworów sterujących
  • Wibratory kulowe generują drgania o wysokiej częstotliwości i małej amplitudzie, mogą pracować w środowisku zanieczyszczonym
  • Wibratory tłokowe wytwarzają drgania które są ukierunkowane i mogą być montowane w dowolnym położeniu. Częstotliwość i amplituda drgań kierunkowych regulowana jest bezstopniowo
  • Wibratory turbinowe posiadają szczególnie szeroki zakres zmian częstotliwości drgań co umożliwia ich wszechstronne zastosowanie
  • Montaż wibratorów odbywa się bezpośrednio do konstrukcji maszyny lub urządzenia