Sterowniki i oprogramowanie Festo

Sterowniki i oprogramowanie FESTO służą w pneumatycznych układach sterujących jako urządzenia nadzorujące pracę elementów pneumatyki, wysp zaworowych, silników i napędów elektrycznych oraz innych urządzeń. W układach automatyki przemysłowej sterowniki FESTO otrzymują informację o przebiegu procesu (wykorzystując wyłączniki mechaniczne, czujniki zbliżeniowe, układy pomiarowe, przetworniki wielkości fizycznych i przekaźniki). Na podstawie tych sygnałów wejściowych generują sygnały wyjściowe wykorzystywane do sterowania i regulacji elementów automatyki i pneumatyki. Wartości zarówno sygnałów wejściowych jak i wyjściowych mogą być monitorowane, rejestrowane i przesyłane poprzez interfejsy komunikacyjne do innych urządzeń (np. nadrzędnych ukłądów sterowania i regulacji). Przy pomocy sterowników można także dokonywać diagnostyki pracy układów, zbierać i udostępniać dane.

Sterowniki FESTO występują w wersjach pneumatyczno-mechanicznych (moduły krokowe i pneumatyczno-mechaniczne programatory krokowe) oraz elektronicznej. Mogą być wykorzystywane do indywidualnego sterowania i regulacji w maszynach i urządzeniach oraz procesach produkcyjnych, jak również jako elementy rozproszonych systemów sterowania. Sterowniki FESTO (elektroniczne) to w pełni elastycznie programowalne urządzenia do sterowania i regulacji elementów pneumatyki. Dzięki wbudowanym funkcjom możliwe jest programowanie dowolnych algorytmów pracy maszyn i urządzeń. Sterowniki współpracują z modułami wejść-wyjść (analogowych i cyfrowych), pozwalającymi na podłączanie sygnałów z czujników, urządzeń pomiarowych przetworników i przekaźników. Mogą pracować w sieciach, wykorzystując protokoły transmisji danych i komunikacji. Służą do budowy nowoczesnych układów automatyki przemysłowej. Dzięki sterownikom FESTO można w sposób pośredni lub bezpośredni sterować wieloma wielkościami fizycznymi np. ciśnieniem przy pomocy regulatorów proporcjonalnych.

Panele operatorskie FESTO służą do wizualizacji pracy układów automatyki przemysłowej oraz do ustawiania wybranych parametrów procesów.

Oprogramowanie FESTO ułatwia programowanie sterowników cyfrowych.


Sterowniki i oprogramowanie FESTO – co warto wiedzieć?

  • Są przeznaczone do sterowania i regulacji w maszynach i urządzeniach oraz procesach technologicznych i produkcyjnych
  • Znajdują zastosowanie w rozproszonych układach automatyki
  • Umożliwiają sterowanie wieloma wielkościami fizycznymi takimi jak: temperatura, czas, ciśnienie, prędkość obrotowa itp.
  • Idealnie nadają się do sterowania silnikami elektrycznymi
  • Idealne do zabudowy w szafach sterowniczych
  • Różnorodność dostępnych interfejsów, urządzeń wejściowych i wyjściowych i peryferyjnych
  • Sterowniki pneumatyczne i mechaniczne są stosowane w prostych układach sterujących i jako zadajniki cyklów
  • Używane są do sterowania i regulacji maszyn i urządzeń lub w systemach rozproszonych.