Zawory sterujące przepływem i odcinające Aventics

Zawory sterujące przepływem i odcinające Aventics to grupa pomocniczych elementów stosowanych w układach pneumatycznych, do realizowania różnych funkcji.
W grupie tej znajdują się następujące elementy:
- zawory dławiąco-zwrotne Aventics stanowiące połączenie w jednym elemencie zaworu dławiącego (sterującego natężeniem przepływu czynnika roboczego) oraz zaworu zwrotnego, a stosowane głównie do bezstopniowej regulacji prędkości ruchu napędów pneumatycznych,
- zawory dławiące Aventics wykorzystywane do regulacji natężenia przepływu medium roboczego,
- zawory kulowe i zawory odcinające Aventics należące do grupy zaworów sterujących kierunkiem przepływu i służące do zamykania i otwierania przepływu różnych mediów roboczych
- zawory logiczne (AND i OR) stosowane w układach sterowania pneumatycznego do realizowania funkcji logicznych oraz w tworzeniu układów sterowania sekwencyjnych i kombinacyjnych na podstawie algorytmów pracy,
- zawory zwrotne używane jako zawory jednokierunkowe otwierające przepływ medium roboczego w jednym kierunku i zamykające samoczynnie przepływ czynnika roboczego w kierunku przeciwnym,
- zawory szybkiego spustu służące do zwiększenia dynamiki pracy układów i napędów pneumatycznych poprzez bezpośrednie odpowietrzanie elementów pneumatyki z pominięciem np. zaworów rozdzielających.

Zawory sterujące przepływem i odcinające Aventics – co warto wiedzieć?

  • Zawory sterujące przepływem i odcinające Aventics stanowią szeroką grupę elementów niezbędnych dla działania układów pneumatycznych pozwalających m.in. na ustawianie, kontrolowanie i zmianę parametrów pracy elementów napędowych wynikających z ich konkretnego zastosowania
  • Duży zakres wielkości zaworów sterujących przepływem i odcinających Aventics oraz ich odmian pozwala na ich stosowanie do wszystkich typów siłowników pneumatycznych.