Zbiornik pionowy V=1000 12 bar szary

Numer artykułu: ZP1000/12S

Opis

ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE PIONOWE - DOSTĘPNE W MAGAZYNIE


Zastosowanie zbiorników ciśnieniowych pionowych


Oferujemy bezpośrednio z naszego magazynu gotowe do odbioru zbiorniki ciśnieniowych pionowe. Są one niezbędnymi elementami każdej instalacji ciśnieniowej (sprężonego powietrza, azotu, gazów neutralnych i technicznych, wody lub innych mediów gazowych lub płynnych). Zbiorniki ciśnieniowe pionowe z magazynu są dostępne o objętościach: 270l, 500l, 1000l, 2000l i 3000l. Dzięki zbiornikom ciśnieniowym następuje stabilizacja ciśnienia w instalacjach pneumatycznych. Zbiorniki uzupełniają straty ciśnienia powstające w trakcie pracy odbiorników. Zastosowanie zbiorników ciśnieniowych pionowych w instalacjach pneumatycznych eliminuje pulsację ciśnienia, a także wpływa na wydłużenie żywotności sprężarek i kompresorów, które nie muszą pracować w ruchu ciągłym. Zmniejsza się również zużycie energii elektrycznej i obniżają koszty eksploatacji instalacji ciśnieniowych. Gromadzone w zbiornikach medium robocze jest doprowadzane do odbiorników min. poprzez osprzęt do zbiorników ciśnieniowych ZP. Zbiorniki zamontowane w sprężarkowniach pełnią funkcję pomocniczą w procesie oczyszczania powietrza w instalacjach pneumatycznych z gromadzącej się wody i kondensatu, które zbierają się na dnie zbiornika (dzięki efektowi rozprężania oraz zawirowania strugi powietrza). Inną funkcją zbiorników ciśnieniowych pionowych jest schładzanie sprężonego powietrza oraz spełnianie roli akumulatora energii. Razem ze zbiornikami ciśnieniowymi pionowymi dostarczamy wszelkie niezbędne dokumenty do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).


Zbiorniki ciśnieniowe pionowe z magazynu - co warto wiedzieć?


Zbiorniki ciśnieniowe są stosowane we wszystkich instalacjach ciśnieniowych do magazynowania medium roboczego o ciśnieniu do 16 barów.
W instalacjach ciśnieniowych zbiorniki spełniają rolę akumulatorów, stabilizują ciśnienie, zmniejszają pulsację ciśnienia, schładzają i oczyszczają medium robocze oraz zwiększają żywotność sprężarek i kompresorów.
Zbiorniki ciśnieniowe pionowe zbudowane są jako spawane ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych i składają się ze stalowego płaszcza z niezbędnymi króćcami i otworami inspekcyjnymi, den elipsoidalnych oraz nóg do posadowienia na fundamencie.
Zbiorniki ciśnieniowe pionowe zmniejszają ilość potrzebnego miejsca pod zabudowę w sprężarkowniach.
Zbiorniki mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz.
Zaleca się okresową kontrolę stanu wnętrza zbiornika oraz stosowanie urządzeń spustowych (drenów mechanicznych lub automatycznych) do usuwania gromadzących się na dnie zanieczyszczeń płynnych.
W magazynie dostępne są zbiorniki ciśnieniowe pionowe w kolorach: niebieskim, szarym oraz ocynkowane.
Przyłącza w zbiornikach ciśnieniowych pionowych standardowo wykonywane są jako gwintowe.
Gromadzone w zbiornikach medium robocze jest doprowadzane do odbiorników poprzez osprzęt do zbiorników ciśnieniowych ZP.
Zgodnie z przepisami UDT każdy zbiornik ciśnieniowy pionowy powinien posiadać zamontowany zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia w zbiorniku (np. w efekcie nagrzewania się ścianek zbiornika) dobrany zgodnie z parametrami pracy instalacji i do wydajności sprężarek i kompresorów.

Dane techniczne

Pojemność 1000 l
Ciśnienie 12 bar
Wykonanie/kolor szary
Ø DE 800 mm
A 145 mm
B 770 mm
C 1720 mm
L 2350 mm
1 2"
2 2"
3 2"
4 3/8"
5 3/8"
6 2"
7 2"
8 2"
Waga 210 kg

Podawane informacje są niezobowiązującymi danymi orientacyjnymi! Nie ponosimy odpowiedzialności za dane wybrane bez pisemnego potwierdzenia. Dane ciśnienia dotyczą, o ile nie podano inaczej, płynów z grupy II w temperaturze +20°C.

Popularne produkty w tej kategorii