Zbiorniki sprężonego powietrza poziome Eco Line 5-50 litrów, do 11 bar

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Zadzwoń: +48 71 799 45 81

Opis

ZBIORNIKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA POZIOME ECO LINE 5 - 50 LITRÓW, DO 11 BAR


Zastosowanie zbiorników sprężonego powietrza poziomych Eco Line 5-50 litrów, do 11 bar


Zbiorniki sprężonego powietrza poziome Eco Line 5-50 litrów, do 11 bar przeznaczone są do stosowania w instalacjach sprężonego powietrza nie wymagających gromadzenia dużych objętości powietrza o ciśnieniu do 16 bar.

 • W instalacjach ciśnieniowych dzięki zbiornikom następuje stabilizacja ciśnienia, 
 • Zbiorniki Eco Line uzupełniają i wyrównują straty ciśnienia powstające w czasie pracy elementów pneumatyki,
 • Zastosowanie zbiorników eliminuje pulsację ciśnienia oraz wydłuża trwałość sprężarek i kompresorów, które nie pracują w cyklu ciągłym,
 • Uruchamianie sprężarek i kompresorów tylko przy spadku ciśnienia obniża zużycie energii elektrycznej i redukuje koszty eksploatacji instalacji ciśnieniowych,
 • Magazynowane w zbiornikach medium robocze może być doprowadzane jest do odbiorników min. poprzez zamontowany osprzęt do zbiorników ciśnieniowych ZP,
 • Zbiorniki pełnią funkcję pomocniczą w procesie oczyszczania powietrza z gromadzącej się wody i kondensatu. Kondensat zbiera się na dnie zbiornika (dzięki efektowi rozprężania oraz zawirowania strugi powietrza) i wymagane jest okresowe jego usuwanie za pomocą drenów kondensatu,
 • Obniżają temperaturę sprężonego powietrza,
 • W układach ciśnieniowych stosowane są jako akumulatory energii,
 • Zbiorniki sprężonego powietrza poziome Eco Line mogą podlegać odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) na podstawie dokumentów, które każdorazowo dostarczane są przy dostawie.


Zbiorniki sprężonego powietrza poziome Eco Line 5-50 litrów - co warto wiedzieć?

 • Zbiorniki sprężonego powietrza poziome Eco Line są ekonomicznym rozwiązaniem do stosowania w instalacjach sprężonego powietrza,
 • Zbiorniki sprężonego powietrza poziome Eco Line magazynują medium robocze o ciśnieniu do 11 barów,
 • W instalacjach ciśnieniowych zbiorniki spełniają rolę akumulatorów, stabilizują ciśnienie, zmniejszają pulsację ciśnienia, schładzają i oczyszczają medium robocze i zwiększają żywotność sprężarek i kompresorów,
 • Zbiorniki sprężonego powietrza poziome Eco Line wykonane są jako spawane ze stali o podwyższonej wytrzymałości i składają się ze stalowego płaszcza z przyłączami, den elipsoidalnych oraz nóg do posadowienia na fundamencie,
 • Mogą być stosowane w pomieszczeniach oraz na zewnątrz,
 • Zalecana jest okresowa kontrola stanu wnętrza zbiornika sprężonego powietrza, a także stosowanie urządzeń spustowych do usuwania gromadzących się na dnie zanieczyszczeń płynnych (drenów mechanicznych lub automatycznych),
 • Stosowane są w instalacjach sprężonego powietrza malowane są w kolorze niebieskim lub są cynkowane,
 • Przyłącza w zbiorniku wykonywane są jako gwintowe,
 • Gromadzone w zbiornikach medium robocze doprowadza się do odbiorników poprzez osprzęt do zbiorników ciśnieniowych ZP,
 • Zgodnie z przepisami UDT każdy zbiornik ciśnieniowy powinien posiadać zamontowany zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia w zbiorniku (np. w efekcie nagrzewania się ścianek zbiornika) dobrany zgodnie z parametrami pracy instalacji i do wydajności sprężarek i kompresorów.

Artykuły

 • Rodzaj: niebieski lakierowany RAL 5015
 • Ciśnienie robocze: 0 - 11 bar
 • Długość: 370 mm
 • Waga: 4,6 kg
 • Pojemność: 5
 • Średnica: 150 mm
 • Przyłącza: 2 x Rp 1/2"*, 1 x Rp 1/4" G

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: Stal ocynkowana
 • Ciśnienie robocze: 0 - 11 bar
 • Długość: 370 mm
 • Waga: 7 kg
 • Pojemność: 5
 • Średnica: 150 mm
 • Przyłącza: 2 x Rp 1", 1 x Rp 1/4" G

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: Stal ocynkowana
 • Ciśnienie robocze: 0 - 11 bar
 • Długość: 592 mm
 • Waga: 11 kg
 • Pojemność: 24
 • Średnica: 240 mm
 • Przyłącza: 2 x Rp 1", 2 x Rp 3/8" G

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: niebieski lakierowany RAL 5015
 • Ciśnienie robocze: 0 - 11 bar
 • Długość: 592 mm
 • Waga: 11 kg
 • Pojemność: 24
 • Średnica: 240 mm
 • Przyłącza: 2 x Rp 1/2"*, 2 x Rp 3/8" G

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: Stal ocynkowana
 • Ciśnienie robocze: 0 - 11 bar
 • Długość: 506 mm
 • Waga: 4,9 kg
 • Pojemność: 10
 • Średnica: 169 mm
 • Przyłącza: 2 x Rp 1", 2 x Rp 3/8" G

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: niebieski lakierowany RAL 5015
 • Ciśnienie robocze: 0 - 11 bar
 • Długość: 506 mm
 • Waga: 7 kg
 • Pojemność: 10
 • Średnica: 169 mm
 • Przyłącza: 2 x Rp 1/2"*, 2 x Rp 3/8" G

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: niebieski lakierowany RAL 5015
 • Ciśnienie robocze: 0 - 11 bar
 • Długość: 784 mm
 • Waga: 18 kg
 • Pojemność: 50
 • Średnica: 305 mm
 • Przyłącza: 4 x Rp 1/2"*, 1 x Rp 3/8" G

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: Stal ocynkowana
 • Ciśnienie robocze: 0 - 11 bar
 • Długość: 784 mm
 • Waga: 19 kg
 • Pojemność: 50
 • Średnica: 305 mm
 • Przyłącza: 2 x Rp 1", 1 x Rp 3/8" G

Wysyłamy w 24h - 48h

Popularne produkty w tej kategorii