Zbiornik sprężonego powietrza 7,0 l, 0-11 bar, 4 przyłącza

Numer artykułu: BHL7/11P4

Opis

ZBIORNIKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA MINI 1-11,8 LITRA, DO 11 BAR


Zastosowanie zbiorników sprężonego powietrza mini 1-11,8 litra, do 11 bar


Zbiorniki sprężonego powietrza mini 1-11,8 litrów do 11 bar przeznaczone są do stosowania w instalacjach sprężonego powietrza i innych neutralnych mediów gazowych. • Służą do gromadzenia medium roboczego o niewielkich objętościach i ciśnieniu do 11 bar,
 • W instalacjach mediów roboczych dzięki zbiornikom następuje stabilizacja ciśnienia,
 • Zbiorniki redukują straty ciśnienia w instalacji wynikające z działania elementów pneumatyki,
 • Zastosowanie ich zmniejsza pulsacje ciśnienia, oraz wydłuża żywotność sprężarek i kompresorów, które nie muszą pracować w cyklu ciągłym,
 • Uruchamianie sprężarek i kompresorów tylko przy spadku ciśnienia obniża zużycie energii elektrycznej i redukuje koszty eksploatacji instalacji ciśnieniowych,
 • Spełniają pomocniczą funkcję w oczyszczaniu powietrza z występującej w nim wody i kondensatu. Kondensat zbiera się na dnie zbiornika (dzięki rozprężaniu oraz zawirowaniu strugi powietrza). Wymagane jest okresowe jego usuwanie przy pomocy drenów kondensatu,
 • Obniżają temperaturę sprężonego powietrza,
 • W układach ciśnieniowych pełnią rolę akumulatora energii.


Zbiorniki sprężonego powietrza mini 1-11,8 litrów - co warto wiedzieć? • Zbiorniki sprężonego powietrza są przeznaczone dla wszystkich instalacji ciśnieniowych dla gromadzenia medium roboczego o ciśnieniu do 11 barów,
 • Zbiorniki sprężonego powietrza mini mogą być stosowane do sprężarek i kompresorów o niewielkich wydatkach,
 • W instalacjach ciśnieniowych zbiorniki sprężonego powietrza mini spełniają rolę akumulatorów, stabilizują ciśnienie, zmniejszają pulsację ciśnienia, schładzają i oczyszczają medium robocze i zwiększają żywotność sprężarek i kompresorów,
 • Zbiorniki wykonane są jako spawane ze stali o podwyższonej wytrzymałości i składają się ze stalowego płaszcza z niezbędnymi króćcami, den elipsoidalnych i są dostępne jako pionowe i poziome,
 • Zbiorniki sprężonego powietrza mini mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz,
 • Zalecane jest stosowanie do zbiornika sprężonego powietrza mini urządzeń spustowych do usuwania gromadzących się na dnie zanieczyszczeń płynnych (dreny lub zawory spustowe),
 • Zbiorniki sprężonego powietrza mini malowane są w kolorze niebieskim,
 • Przyłącza (2 lub 4) zbiornika sprężonego powietrza mini wykonywane są jako gwintowe,
 • Zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) każdy zbiornik ciśnieniowy powinien posiadać zamontowany zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia w zbiorniku (np. w efekcie nagrzewania się ścianek zbiornika), dobrany zgodnie z parametrami pracy instalacji i do wydajności sprężarek i kompresorów.

Dane techniczne

Rodzaj 4 przylacza
Pojemność 7,0
Ciśnienie robocze 0 - 11 bar
Średnica 210 mm
Długość 260 mm
Przyłącza (gwinty wewnętrzne) G 1/2"
Kątownik montażowy BHLFP
Waga 2,9 kg

Podawane informacje są niezobowiązującymi danymi orientacyjnymi! Nie ponosimy odpowiedzialności za dane wybrane bez pisemnego potwierdzenia. Dane ciśnienia dotyczą, o ile nie podano inaczej, płynów z grupy II w temperaturze +20°C.

Popularne produkty w tej kategorii