Zbiornik sprężonego powietrza 24 l, 0-11 bar, niebieski (RAL 5015)

Numer artykułu: BHL24/11FE

Opis

ZBIORNIKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA POZIOME ECO LINE 5 - 50 LITRÓW, DO 11 BAR


Zastosowanie zbiorników sprężonego powietrza poziomych Eco Line 5-50 litrów, do 11 bar


Zbiorniki sprężonego powietrza poziome Eco Line 5-50 litrów, do 11 bar przeznaczone są do stosowania w instalacjach sprężonego powietrza nie wymagających gromadzenia dużych objętości powietrza o ciśnieniu do 16 bar.

 • W instalacjach ciśnieniowych dzięki zbiornikom następuje stabilizacja ciśnienia, 
 • Zbiorniki Eco Line uzupełniają i wyrównują straty ciśnienia powstające w czasie pracy elementów pneumatyki,
 • Zastosowanie zbiorników eliminuje pulsację ciśnienia oraz wydłuża trwałość sprężarek i kompresorów, które nie pracują w cyklu ciągłym,
 • Uruchamianie sprężarek i kompresorów tylko przy spadku ciśnienia obniża zużycie energii elektrycznej i redukuje koszty eksploatacji instalacji ciśnieniowych,
 • Magazynowane w zbiornikach medium robocze może być doprowadzane jest do odbiorników min. poprzez zamontowany osprzęt do zbiorników ciśnieniowych ZP,
 • Zbiorniki pełnią funkcję pomocniczą w procesie oczyszczania powietrza z gromadzącej się wody i kondensatu. Kondensat zbiera się na dnie zbiornika (dzięki efektowi rozprężania oraz zawirowania strugi powietrza) i wymagane jest okresowe jego usuwanie za pomocą drenów kondensatu,
 • Obniżają temperaturę sprężonego powietrza,
 • W układach ciśnieniowych stosowane są jako akumulatory energii,
 • Zbiorniki sprężonego powietrza poziome Eco Line mogą podlegać odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) na podstawie dokumentów, które każdorazowo dostarczane są przy dostawie.


Zbiorniki sprężonego powietrza poziome Eco Line 5-50 litrów - co warto wiedzieć? • Zbiorniki sprężonego powietrza poziome Eco Line są ekonomicznym rozwiązaniem do stosowania w instalacjach sprężonego powietrza,
 • Zbiorniki sprężonego powietrza poziome Eco Line magazynują medium robocze o ciśnieniu do 11 barów,
 • W instalacjach ciśnieniowych zbiorniki spełniają rolę akumulatorów, stabilizują ciśnienie, zmniejszają pulsację ciśnienia, schładzają i oczyszczają medium robocze i zwiększają żywotność sprężarek i kompresorów,
 • Zbiorniki sprężonego powietrza poziome Eco Line wykonane są jako spawane ze stali o podwyższonej wytrzymałości i składają się ze stalowego płaszcza z przyłączami, den elipsoidalnych oraz nóg do posadowienia na fundamencie,
 • Mogą być stosowane w pomieszczeniach oraz na zewnątrz,
 • Zalecana jest okresowa kontrola stanu wnętrza zbiornika sprężonego powietrza, a także stosowanie urządzeń spustowych do usuwania gromadzących się na dnie zanieczyszczeń płynnych (drenów mechanicznych lub automatycznych),
 • Stosowane są w instalacjach sprężonego powietrza malowane są w kolorze niebieskim lub są cynkowane,
 • Przyłącza w zbiorniku wykonywane są jako gwintowe,
 • Gromadzone w zbiornikach medium robocze doprowadza się do odbiorników poprzez osprzęt do zbiorników ciśnieniowych ZP,
 • Zgodnie z przepisami UDT każdy zbiornik ciśnieniowy powinien posiadać zamontowany zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia w zbiorniku (np. w efekcie nagrzewania się ścianek zbiornika) dobrany zgodnie z parametrami pracy instalacji i do wydajności sprężarek i kompresorów.

Dane techniczne

Rodzaj niebieski lakierowany RAL 5015
Pojemność 24
Ciśnienie robocze 0 - 11 bar
Średnica 240 mm
Długość 592 mm
Przyłącza 2 x Rp 1/2"*, 2 x Rp 3/8" G
Waga 11 kg

Podawane informacje są niezobowiązującymi danymi orientacyjnymi! Nie ponosimy odpowiedzialności za dane wybrane bez pisemnego potwierdzenia. Dane ciśnienia dotyczą, o ile nie podano inaczej, płynów z grupy II w temperaturze +20°C.