Zawory bezpieczeństwa, zawory pneumatyczne, elektrozawory