Zawory kulowe

Zawory kulowe są elementami instalacji przemysłowych dla mediów roboczych ciekłych i gazowych. Stosowane są  głównie do odcinania i otwierania lub sterowania przepływem czynnika roboczego. Należą do grupy zaworów rozdzielających. W typowych zaworach kulowych elementem sterującym kierunkiem przepływu lub służącym do odcinania przepływu jest kula wykonana z wytrzymałych materiałów uszczelniona w korpusie. Rodzaj zastosowanego materiału uszczelnień (np. PTFE, VITON itp.) warunkuje zastosowanie zaworu kulowego do odpowiedniego medium roboczego. Dobór uszczelnień odbywa się przy uwzględnieniu rodzaju medium, ciśnienia roboczego i temperatury pracy. Materiały z jakich wykonano korpus (mosiądz, stal węglowa, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne, żeliwo) pozwalają na zastosowanie zaworów kulowych w różnych warunkach i środowiskach pracy.

Konstrukcja zaworów kulowych zapewnia odpowiednią szczelność wewnętrzną i zewnętrzną. Zaworami kulowymi można sterować ręcznie, pneumatycznie lub elektrycznie (tzw. zawory sterowane). Pozwala to na stosowanie zaworów kulowych w układach automatycznego sterowania i regulacji w procesach przemysłowych i liniach produkcyjnych. Przyłącza zaworów kulowych wykonywane są w różnych standardach (np. gwintowane, kołnierzowe, spawane, wtykowe). Umożliwia to zaworom kulowym pracę we wszystkich rodzajach instalacji mediów roboczych w tym sprężonego powietrza, gazów technicznych, tlenu, gazu ziemnego, cieczy hydraulicznych, wody przemysłowej i pitnej, czynników grzewczych i chłodzących, mediów w instalacjach C.O. , materiałów płynnych zanieczyszczonych i innych. W grupie zaworów kulowych umieszczono także inne elementy w tym np przepustnice, zawory membranowe, zawory zaciskowe, zawory odcinające rozszerzające ich zakres stosowania o instalacje mediów roboczych o bardzo dużych przepływach.

Rodzaje elementów z grupy zaworów kulowych

W grupie zawory kulowe znajdują się następujące wyroby:

- zawory kulowe gwintowane lub spawane,

- zawory kulowe mini,

- zawory kulowe z odpowietrzeniem i blokadą,

- zawory kulowe kątowe

- zawory czerpalne,

- zawory kulowe hydrauliczne (wysokociśnieniowe),

- zasuwy i zawory iglicowe,

- zawory kulowe z tworzyw sztucznych,

- zawory kulowe 3-drogowe, zawory trójdrożne, zawory trzy drogowe,

- zawory kulowe kołnierzowe,

- zawory membranowe, zawory zaciskowe,

- zawory skośne pneumatyczne,

- zawory kulowe i przepustnice sterowane pneumatycznie,

- przepustnice kołnierzowe i klapy,

- zawory kulowe sterowane elektrycznie,

- filtry skośne

- zawory zwrotne.