Zawory kulowe

Zawory kulowe są elementami instalacji przemysłowych dla mediów roboczych ciekłych i gazowych. Stosowane są  głównie do odcinania i otwierania lub sterowania przepływem czynnika roboczego. Należą do grupy zaworów rozdzielających. W typowych zaworach kulowych elementem sterującym kierunkiem przepływu lub służącym do odcinania przepływu jest kula wykonana z wytrzymałych materiałów uszczelniona w korpusie. Rodzaj zastosowanego materiału uszczelnień (np. PTFE, VITON itp.) warunkuje zastosowanie zaworu do odpowiedniego medium roboczego. Dobór uszczelnień odbywa się przy uwzględnieniu rodzaju medium, ciśnienia roboczego i temperatury pracy. Materiały z jakich wykonano korpus (mosiądz, stal węglowa, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne, żeliwo) pozwalają na zastosowanie zaworów w różnych warunkach i środowiskach pracy.

Konstrukcja zaworów kulowych zapewnia odpowiednią szczelność wewnętrzną i zewnętrzną. Można nimi sterować ręcznie, pneumatycznie lub elektrycznie (tzw. zawory sterowane). Pozwala to na stosowanie ich w układach automatycznego sterowania i regulacji w procesach przemysłowych i liniach produkcyjnych. Przyłącza zaworów wykonywane są w różnych standardach (np. gwintowane, kołnierzowe, spawane, wtykowe). Umożliwia to pracę we wszystkich rodzajach instalacji mediów roboczych, w tym sprężonego powietrza, gazów technicznych, tlenu, gazu ziemnego, cieczy hydraulicznych, wody przemysłowej i pitnej, czynników grzewczych i chłodzących, mediów w instalacjach C.O., materiałów płynnych zanieczyszczonych i innych. W grupie zaworów kulowych umieszczono także inne elementy w tym np. przepustnice, zawory membranowe, zawory zaciskowe, zawory odcinające, rozszerzające ich zakres stosowania o instalacje mediów roboczych o bardzo dużych przepływach.


Zobacz także: