Zbiorniki ciśnieniowe poziome 10-250 litrów, do 16 bar

Potrzebujesz pomocy technicznej?

Zadzwoń: +48 71 799 45 81

Opis

ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE POZIOME 10 - 250 LITRÓW, DO 16 BAR


Zastosowanie zbiorników ciśnieniowych poziomych 10 - 250 litrów do 16 bar


Zbiorniki ciśnieniowe poziome 10-250 litrów do 16 bar przeznaczone są do stosowania w instalacjach ciśnieniowych (sprężonego powietrza, azotu, gazów neutralnych i technicznych, wody lub innych mediów gazowych lub płynnych).

 • Służą do gromadzenia medium roboczego o ciśnieniu do 16 bar,
 • W instalacjach ciśnieniowych dzięki nim następuje stabilizacja ciśnienia,
 • Uzupełniają straty ciśnienia powstające w czasie pracy odbiorników,
 • Ich zastosowanie w instalacjach pneumatycznych eliminuje pulsację ciśnienia oraz wydłuża żywotność sprężarek i kompresorów, które nie muszą pracować w cyklu ciągłym,
 • Uruchamianie sprężarek i kompresorów tylko przy spadku ciśnienia obniża zużycie energii elektrycznej i redukuje koszty eksploatacji instalacji pneumatycznych,
 • Magazynowane w zbiornikach ciśnieniowych medium może być doprowadzane do odbiorników min. poprzez zamontowany osprzęt do zbiorników ciśnieniowych ZP,
 • Zbiorniki pełnią funkcję pomocniczą w procesie oczyszczania powietrza z gromadzącej się wody i kondensatu. Kondensat zbiera się na dnie zbiornika (dzięki rozprężaniu oraz zawirowaniu strugi powietrza),
 • Wymagane jest okresowe usuwanie gromadzących się zanieczyszczeń przy pomocy drenów kondensatu,
 • Spełniają funkcję schładzania sprężonego powietrza,
 • W układach ciśnieniowych pełnią rolę akumulatora energii,
 • Podlegają odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) na podstawie dokumentów, które każdorazowo dostarczane są przy dostawie.


Zbiorniki ciśnieniowe poziome 10-250 litrów - co warto wiedzieć?

 • Zbiorniki ciśnieniowe poziome 10-250 litrów są przeznaczone dla wszystkich instalacji ciśnieniowych do magazynowania medium roboczego o ciśnieniu do 16 barów,
 • W instalacjach ciśnieniowych spełniają rolę akumulatorów, stabilizują ciśnienie, zmniejszają pulsację ciśnienia, obniżają temperaturę medium roboczego i oczyszczają je oraz zwiększają żywotność sprężarek i kompresorów,
 • Są wykonane jako konstrukcje spawane ze stali o podwyższonej wytrzymałości i składają się ze stalowego płaszcza z niezbędnymi króćcami i otworami inspekcyjnymi, den elipsoidalnych oraz nóg do posadowienia na fundamencie,
 • Mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz,
 • Zaleca się okresową kontrolę stanu wnętrza zbiornika ciśnieniowego, a także stosowanie urządzeń spustowych do usuwania gromadzących się na dnie zanieczyszczeń płynnych (drenów mechanicznych lub automatycznych),
 • Zbiorniki ciśnieniowe poziome 10-250 litrów stosowane w instalacjach sprężonego powietrza malowane są: farbą podkładową, na kolor czerwony, brązowo-zielony lub niebieski,
 • Przyłącza w zbiorniku ciśnieniowym standardowo wykonywane są jako gwintowe,
 • Gromadzone w zbiornikach medium robocze doprowadza się do odbiorników poprzez osprzęt do zbiorników ciśnieniowych ZP,
 • Zgodnie z przepisami UDT każdy zbiornik ciśnieniowy powinien posiadać zamontowany zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia w zbiorniku (np. podczas nagrzewania się ścianek zbiornika), dobrany zgodnie z parametrami pracy instalacji i do wydajności sprężarek i kompresorów.

Artykuły

 • Rodzaj: lakierowany na czerwono (RAL 3009, 2-K)
 • Ciśnienie robocze: -0,9 do 11 bar
 • Długość: 790 mm
 • Waga: 21 kg
 • Pojemność: 40
 • Średnica: 276 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 2 x G 1/4", 1 x G 3/8", 2 x G 1/2", 2 x G 1"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: gruntowany
 • Ciśnienie robocze: 0 - 16 bar
 • Długość: 940 mm
 • Waga: 23 kg
 • Pojemność: 50
 • Średnica: 276 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 2 x G 1/4", 3 x G 1/2", 2 x G 1"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: niebieski lakierowany (RAL 5015)
 • Ciśnienie robocze: 0 - 16 bar
 • Długość: 940 mm
 • Waga: 23 kg
 • Pojemność: 50
 • Średnica: 276 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 2 x G 1/4", 3 x G 1/2", 2 x G 1"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: kolor rezedowo-zielony, lakierowany (RAL 6011)
 • Ciśnienie robocze: 0 - 11 bar
 • Długość: 1.026 mm
 • Waga: 41 kg
 • Pojemność: 90
 • Średnica: 350 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 3 x G 1/2", 2 x G 2"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: gruntowany
 • Ciśnienie robocze: -1,0 do 16 bar
 • Długość: 1.016 mm
 • Waga: 41 kg
 • Pojemność: 90
 • Średnica: 360 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 4 x G 1/2", 2 x G 2"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: kolor rezedowo-zielony, lakierowany (RAL 6011)
 • Ciśnienie robocze: -1,0 do 16 bar
 • Długość: 1.016 mm
 • Waga: 41 kg
 • Pojemność: 90
 • Średnica: 360 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 4 x G 1/2", 2 x G 2"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: lakierowany na czerwono (RAL 3009, 2-K)
 • Ciśnienie robocze: -0,9 do 11 bar
 • Długość: 516 mm
 • Waga: 13 kg
 • Pojemność: 20
 • Średnica: 246 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 2 x G 1/4", 1 x G 3/8", 2 x G 1/2", 2 x G 1 1/4"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: niebieski lakierowany (RAL 5015)
 • Ciśnienie robocze: -0,9 do 11 bar
 • Długość: 516 mm
 • Waga: 13 kg
 • Pojemność: 20
 • Średnica: 246 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 2 x G 1/4", 1 x G 3/8", 2 x G 1/2", 2 x G 1 1/4"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: niebieski lakierowany (RAL 5015)
 • Ciśnienie robocze: -0,6 do 11 bar
 • Długość: 940 mm
 • Waga: 23 kg
 • Pojemność: 50
 • Średnica: 276 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 2 x G 1/4", 3 x G 1/2", 2 x G 1"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: niebieski lakierowany (RAL 5015)
 • Ciśnienie robocze: 0 - 11 bar
 • Długość: 1.026 mm
 • Waga: 41 kg
 • Pojemność: 90
 • Średnica: 350 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 3 x G 1/2", 2 x G 2"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: lakierowany na czerwono (RAL 3009, 2-K)
 • Ciśnienie robocze: -0,9 do 11 bar
 • Długość: 355 mm
 • Waga: 8 kg
 • Pojemność: 10
 • Średnica: 206 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 2 x G 1/2", 2 x G 1"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: niebieski lakierowany (RAL 5015)
 • Ciśnienie robocze: -0,9 do 11 bar
 • Długość: 790 mm
 • Waga: 21 kg
 • Pojemność: 40
 • Średnica: 276 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 2 x G 1/4", 1 x G 3/8", 2 x G 1/2", 2 x G 1"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: kolor rezedowo-zielony, lakierowany (RAL 6011)
 • Ciśnienie robocze: -0,9 do 11 bar
 • Długość: 790 mm
 • Pojemność: 40
 • Średnica: 276 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 2 x G 1/4", 1 x G 3/8", 2 x G 1/2", 2 x G 1"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: kolor rezedowo-zielony, lakierowany (RAL 6011)
 • Ciśnienie robocze: 0 - 16 bar
 • Długość: 940 mm
 • Waga: 23 kg
 • Pojemność: 50
 • Średnica: 276 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 2 x G 1/4", 3 x G 1/2", 2 x G 1"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: kolor rezedowo-zielony, lakierowany (RAL 6011)
 • Ciśnienie robocze: -0,9 do 11 bar
 • Długość: 355 mm
 • Pojemność: 10
 • Średnica: 206 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 2 x G 1/2", 2 x G 1"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: niebieski lakierowany (RAL 5015)
 • Ciśnienie robocze: 0 - 16 bar
 • Długość: 558 mm
 • Waga: 7 kg
 • Pojemność: 10
 • Średnica: 166 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 1 x G 3/8", 2 x G 1"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: lakierowany na czerwono (RAL 3009, 2-K)
 • Ciśnienie robocze: -0,6 do 11 bar
 • Długość: 940 mm
 • Waga: 23 kg
 • Pojemność: 50
 • Średnica: 276 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 2 x G 1/4", 3 x G 1/2", 2 x G 1"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: kolor rezedowo-zielony, lakierowany (RAL 6011)
 • Ciśnienie robocze: -0,6 do 11 bar
 • Długość: 940 mm
 • Waga: 23 kg
 • Pojemność: 50
 • Średnica: 276 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 2 x G 1/4", 3 x G 1/2", 2 x G 1"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: lakierowany na czerwono (RAL 3009, 2-K)
 • Ciśnienie robocze: 0 - 11 bar
 • Długość: 1.026 mm
 • Waga: 41 kg
 • Pojemność: 90
 • Średnica: 350 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 3 x G 1/2", 2 x G 2"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: gruntowany
 • Ciśnienie robocze: 0 - 11 bar
 • Długość: 1.480 mm
 • Waga: 107 kg
 • Pojemność: 250
 • Średnica: 500 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 3 x G 1/2", 2 x G 1 1/2"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: niebieski lakierowany (RAL 5015)
 • Ciśnienie robocze: -0,9 do 11 bar
 • Długość: 355 mm
 • Waga: 8 kg
 • Pojemność: 10
 • Średnica: 206 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 2 x G 1/2", 2 x G 1"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: kolor rezedowo-zielony, lakierowany (RAL 6011)
 • Ciśnienie robocze: -0,9 do 11 bar
 • Długość: 516 mm
 • Waga: 13 kg
 • Pojemność: 20
 • Średnica: 246 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 2 x G 1/4", 1 x G 3/8", 2 x G 1/2", 2 x G 1 1/4"

Wysyłamy w 24h - 48h

 • Rodzaj: niebieski lakierowany (RAL 5015)
 • Ciśnienie robocze: -1,0 do 16 bar
 • Długość: 1.016 mm
 • Waga: 41 kg
 • Pojemność: 90
 • Średnica: 360 mm
 • Przyłącza (gwinty wewnętrzne): 4 x G 1/2", 2 x G 2"

Wysyłamy w 24h - 48h

Popularne produkty w tej kategorii